xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Covid-19

Sundhedsstyrelsen har gennem tiden med covid-19 arbejdet for at informere, instruere og motivere befolkningen om, hvordan epidemien bedst muligst håndteres for at få os alle godt igennem den.

Om kommunikationsindsatsen

Kommunikationsindsatsen skal sikre synlig og let tilgængelig information om ny coronavirus og covid-19 til hele befolkningen.

Kommunikationen skal reducere smittespredning med ny coronavirus og forebygge, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet. Derudover skal den motivere, give råd og understøtte en adfærdsændring i befolkningen. Kommunikationsindsatsen skal løbende:

 • Informere om, hvordan man kan forebygge smitte gennem handleanvisninger, og hvad man gør, hvis man bliver smittet.
 • Informere om, hvem der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, og hvad personer i øget risiko og deres pårørende skal gøre
 • Udbrede viden og handleanvisninger om vaccination mod covid-19.
 • Informere og aktivere sundheds- og plejepersonale

Der kommunikeres sideløbende i flere spor, der guider befolkningen gennem epidemien. Det ene spor er det instruktive spor, som indeholder information, konkrete råd og handleanvisninger. Det andet spor er det motiverende spor, hvor der blandt andet bliver brugt virkemidler som humor og positiv forstærkning. Begge spor skal være med til at få os godt igennem epidemien.

Som en del af kommunikationsindsatsen om covid-19 er der også fokus på at formidle information og handleanvisninger om temaer, der er relateret til epidemien, og som har et folkesundhedsmæssigt sigte. Det gælder fx kommunikation om, hvordan man som borger kan understøtte den mentale sundhed og trivsel hos sig selv og andre.

Målgruppe

Målgruppen for den borgerrettede kommunikationsindsats om covid-19 er hele befolkningen.

For at budskaber bliver relevante for modtageren, arbejder Sundhedsstyrelsen med en opdeling i en række delmålgrupper:

 • Befolkningen generelt:
  • Voksne
  • Unge
  • Børn og forældre
 • Personer med øget risiko for udvikling af alvorlig sygdom ifm. covid-19 og pårørende
 • Borgere med minoritetsetnisk baggrund
 • Sundheds- og plejepersonale

Der er en lang række forskellige kommunikationsformater og –kanaler i brug afhængig af delmålgruppen. Til unge kommunikeres der f.eks. på kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat og lignende, og i samarbejde med en række forskellige influencere.

Opdateret 11 JUL 2022