xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Vejledningen beskriver, hvordan kommunalbestyrelsen og almen praksis bedst muligt kan tilrettelægge sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats.

Vejledningen lægger bl.a. vægt på følgende:

  • At de kommunale sundhedstjenester for børn og unge samt almen praksis tilbyder familien et sammenhængende forløb fra fødsel til barnet forlader skolen.
  • At barnets udvikling og trivsel samt familiens behov lægges til grund for kommunens tilbud til familien. 
  • At kommunerne tilrettelægger et varieret tilbud til børn, unge og deres forældre gennem hele skoletiden med styrkelse af de sundhedspædagogiske aktiviteter. 
  • Et styrket samarbejde mellem den kommunale sundhedstjeneste og almen praksis, især når det gælder udsatte og sårbare børn og familier med særlige behov.
  • Et styrket samarbejde mellem den kommunale sundhedstjeneste og skolens ledelse og lærere.
  • At kommunen prioriterer de opgaver, der knytter sig til konsulentfunktionen i dagtilbud og skoler, og at den kommunale sundhedstjeneste er opmærksom på at udvikle de nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer, som er påkrævet for at kunne løse en konsulentopgave.
  • At ansatte i den kommunale sundhedstjeneste bidrager til udarbejdelse af sundhedsaftalen i relation til de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Desuden kan ansatte i kommunale sundhedstjeneste bidrage til udarbejdelse af kommunens sundhedspolitikker, når det gælder børn og unges sundhed og vilkår. 
 
Opdateret 03 MAJ 2019