xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivende udvalg for specialeplanlægning

Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning har til opgave at drøfte det faglige grundlag for specialeplanlægning, ligesom udvalget specifikt skal høres i en række tilfælde. På denne side kan du finde oplysninger om rådet samt referater af udvalgsmøder.

Udvalgets opgave er at rådgive Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning, for så vidt angår det faglige grundlag for specialeplanlægningen.

Udvalget skal høres forud for Sundhedsstyrelsens:

  • fastsættelse af krav til specialfunktioner (lands- og landsdelsfunktioner), herunder til placering af specialfunktioner (lands- og landsdelsfunktioner) på regionale og private sygehuse
  • godkendelse af specialfunktioner (lands- og landsdelsfunktioner) på regionale og private sygehuse
  • fastsættelse af nærmere regler om visitation af patienter til behandling på afdelinger med specialfunktioner (lands- og landsdelsfunktioner)
  • inddragelse af en godkendelse af en specialfunktion (lands- og landsdelsfunktion)
  • afgørelse om aftaler om benyttelse af specialfunktioner (lands- og landsdelsfunktioner) på regionale sygehuse samt på private sygehuse, hvis der ikke kan opnås enighed om indholdet af disse.

Udvalget drøfter spørgsmål om specialeplanlægning efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen. Herunder drøfter udvalget Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktioner forud for udmeldingen af disse.

Udvalgets formand og yderligere et medlem udpeges af sundhedsministeren, mens de øvrige medlemmer af udvalget udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra en række myndigheder og organisationer.

Udvalget består således af repræsentanter fra de lægevidenskabelige og sygeplejefaglige selskaber, de fem regioner, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen.

Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg

Forretningsorden for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Habilitetserklæringer fra medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Referater

2020

2014

36. møde (16. december 2014) blev erstattet af et ekstraordinært møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Referat fra 35. møde (27. november 2014)

Referat fra 34. møde (25. september 2014)

Referat fra 33. møde (22. maj 2014)

Referat fra 32. møde (27. februar 2014)

Opdateret 15 APR 2024