xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børns sikkerhed

Hver år kommer ca. 2.000 børn under 1 år på skadestuen på grund af uheld eller ulykker. Det samme gælder for ca. 31.000 børn i alderen 1-4 år. Ulykker sker oftest i hjemmet, i haven eller på legepladsen.

Børn udvikler sig hurtigt. De fleste ulykker hos små børn sker, når de lærer noget nyt, og de voksne ikke er forberedt på det fx når børn begynder at kravle og gå og endnu ikke fuld kontrol over deres bevægelser.

Børn har ret til udvikling og skal mulighed for at udvikle sig, bevæge sig, og at lære af egne fejl, f.eks. ved en ny udfordring. Dette skal ske i trygge og sikre omgivelser. Som forældre skal I så vidt muligt forhindre, at børnene udsættes for alvorlige uheld og ulykker og samtidig give barnet mulighed for at udforske og være nysgerrig i sikre omgivelser, som hører med til det at være barn.

Dialogen med sundhedsplejersken om hvordan barnets sikkerhed kan sikres som barnet udvikles og vokser kan bidrage til at gøre dig som forælder opmærksom på hvad du skal tænke på for at sikre barnets sikkerhed samtidig med at barnet for mulighed for at udvikles.

Statistisk set er ulykker den største trussel mod barnets helbred og de mindste børn (0-4 år) tegner sig for de fleste ulykkesdødsfald blandt børn. Ulykker sker oftest i hjemmet, i haven eller på legepladsen. Små børn aldrig lades uden opsyn af voksne.

Pjece: Små børns sikkerhed

Bestil trykt udgave

Opdateret 06 OKT 2023