xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger om smerter

Her er en samlet oversigt over nationale kliniske anbefalinger, der omhandler smerter. Anbefalingerne er opdelt i gældende, under udarbejdelse eller opdatering og under vurdering.

Nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet

Det nationale koordinationsforum rådgiver Sundhedsstyrelsen i arbejdet med opdatering og udarbejdelse af nationale anbefalinger på smerteområdet.

Se kommissoriet for koordinationsforum her

Nationale kliniske anbefalinger

Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik (2021)

Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis (2023)

 

Under udarbejdelse

Farmakologisk behandling af smerter

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter. De første anbefalinger forventes udgivet i foråret 2024. 

Fokuserede spørgsmål

 

Anbefalinger under vurdering

Sundhedsstyrelsen har igangsat en proces med at vurdere vores nationale kliniske anbefalinger. 
Nationale kliniske anbefalinger i Sundhedsstyrelsen behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. 
Arbejdet er sat i gang i 2024. 

Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (2021)

Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter (2016, genvurderet 2020)

Behandling af nyopståede lænderygsmerter (2016, genvurderet 2019)

Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (2018)

Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet (2018)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati) (2016, genvurderet 2018)

Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) (2015, genvurderet 2018)

Behandling af lumbal spinalstenose (2017)

Meniskpatologi i knæet (2016)

Knæartrose (2012)

Opdateret 01 MAJ 2024