xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljer

Sundhedsstyrelsen administrerer en række puljer. Når en pulje bliver meldt ud, kan der ansøges midler. Dernæst behandles ansøgningerne, og der udmøntes midler og gives afslag. En puljes levetid er typisk 1-3 år. En afsluttet pulje vil ofte fremgå med en evaluering. Nogle puljer bliver meldt ud flere gange.

Puljer der kan søges

Når en pulje meldes ud, er der typisk en ansøgningsperiode på to måneder. Puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning fremgår af den enkelte pulje, og det fremgår ligeledes, hvem der kan søge.

Puljer under behandling

Når ansøgningsperioden er afsluttet, behandler Sundhedsstyrelsen de indkomne ansøgninger. Efter en periode udmeldes det, hvilken eller hvilke ansøgere der har fået bevilget midler:   

 

Forebyggelse

Hepatitis

 

LGBT+

 

Psykisk sygdom

Antipsykotisk medicin

Pårørende

Børne- og ungdomspsykiatri

Ældre

Demens

 

Puljer i arbejde

De ansøgere, der har fået bevilget midler har typisk 1-3 år til at arbejde med de emner, der er beskrevet i puljeopslaget. Nogle puljer slås op flere gange, hvis alle midler ikke er blevet afsat. Nogle puljer tilføres midler flere gange:


Akut sundhedsindsats

Forebyggelse

Rygestop

 


Genoptræning og rehabilitering

ALS

 

Kræft

Lungekræft


Kønsidentitet


Lavt stofskifte


Psykisk sygdom

Botilbud

ECT

Selvmordsforebyggelse

Spiseforstyrrelser

 
Unges sundhed


Ældre

Demens

Afsluttede puljer

Her fremgår afsluttede puljer, der er igangsat siden 2014.

 

En puljes levetid er som regel 1-3 år. Når en pulje er afsluttet, vil der typisk blive udarbejdet en evaluering eller erfaringsopsamling, der beskriver puljens resultater og processer.

 

Evalueringerne foretages i de fleste tilfælde af konsulentvirksomheder for Sundhedsstyrelsen. Evalueringerne fremgår på siderne med de afsluttede puljer.

 

Alkoholbehandling

 

Alternativ behandling

   

  Børnesundhed

   

  Diabetes

   

  Forebyggelse

   Sundhedsstyrelsen inviterer hvert år private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

    

   Der kan typisk søges om støtte til projekter inden for: alkoholforebyggelse, astma og allergi, forebyggelse af brug af doping, fysisk aktivitet, mental sundhed, monitorering på sundhedsområdet, seksuel sundhed, tobaksforebyggelse og tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse:

   Kroniske sygdomme

   Stoffer

   Rygestop

    

   Genoptræning og rehabilitering

   ALS

   Epilepsi

   Erhvervet hjerneskade

   Som en del af finansloven 2017 blev der afsat midler til fem puljer til øget indast til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade:

   Sklerose

    

    Graviditet

     

    Kræft

    Eksperimentelle kræft­kirurgiske funktioner

    Immunterapi

     

    Kønsidentitet

     

    Lægemidler

     

    Mental sundhed

     

    NKR

    I perioden 2017-2020 har faglige selskaber og miljøer kunnet søge om midler til udvikling af nationale kliniske retningslinjer via puljen på Finansloven 2017.

     

    Palliativ indsats

     

    Patientinddragelse

     

    Psykiske lidelser

    Børn- og unge

    Forskning

    Medicinfri og bæltefri afdelinger

    Inddragelse af peers

    Nedbringelse af tvang

    Pårørende

    Stoffer

    Spise­forstyrrelser og selvskade

    Selvmordsforebyggelse

     

    Pårørende

     

    Smerter

     

    Ulighed

     

    Ældre

    Hjemmehjælpsmodtagere

    Demens

    Demenshandlingsplan

    Demenshandlingsplanen rummer 23 initiativer, hvoraf Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne. 5 initiativer er forløbet som puljer:

    Værdighed

    Aktører på ældreområdet har modtaget læringsforløb om værdighed i ældreplejen i forbindelse med fire puljeopslag:

    Opdateret 15 JAN 2024