xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljer

Sundhedsstyrelsen administrerer en række puljer. Når en pulje bliver meldt ud, kan der ansøges midler. Dernæst behandles ansøgningerne, og der udmøntes midler og gives afslag. En puljes levetid er typisk 1-3 år. En afsluttet pulje vil ofte fremgå med en evaluering. Nogle puljer bliver meldt ud flere gange.

Puljer der kan søges

Når en pulje meldes ud, er der typisk en ansøgningsperiode på to måneder.

Den enkelte pulje indeholder puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning.

Det fremgår, hvem der kan søge, og hvor længe arbejdet er i gang.

 • Aktuelt ingen puljer der kan søges

Puljer i arbejde

Når ansøgningsperioden er afsluttet, behandler Sundhedsstyrelsen de indkomne ansøgninger. Efter en periode udmeldes det, hvilken eller hvilke ansøgere der har fået bevilget midler.

De ansøgere, der har fået bevilget midler har typisk 1-3 år til at arbejde med de emner, der er beskrevet i puljeopslaget. Nogle puljer slås op flere gange, hvis alle midler ikke er blevet afsat. Nogle puljer tilføres midler flere gange:

Beredskab

Demens

Forebyggelse

Graviditet

Hepatitis

Rygestop


Genoptræning og rehabilitering
 

Kræft 


Kønsidentitet

Lavt stofskifte

Psykisk sygdom

Antipsykotisk medicin

Botilbud

Børne- og ungdomspsykiatri

ECT

Pårørende

Selvmordsforebyggelse

Spiseforstyrrelser

Unge

Ældre

Afsluttede puljer

Her fremgår afsluttede puljer, der er igangsat siden 2014.

 

En puljes levetid er som regel 1-3 år. Når en pulje er afsluttet, vil der typisk blive udarbejdet en evaluering eller erfaringsopsamling, der beskriver puljens resultater og processer.

 

Evalueringerne foretages i de fleste tilfælde af konsulentvirksomheder for Sundhedsstyrelsen. Evalueringerne fremgår på siderne med de afsluttede puljer.

 

Alkohol

 

Alternativ behandling

  Børnesundhed

   

  Demens

  Demenshandlingsplan

  Demenshandlingsplanen rummer 23 initiativer, hvoraf Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne. 5 initiativer er forløbet som puljer:

   

  Diabetes

   

  Forebyggelse

   Sundhedsstyrelsen inviterer hvert år private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

   Der kan typisk søges om støtte til projekter inden for: alkoholforebyggelse, astma og allergi, forebyggelse af brug af doping, fysisk aktivitet, mental sundhed, monitorering på sundhedsområdet, seksuel sundhed, tobaksforebyggelse og tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse:

   Kroniske sygdomme

   Stoffer

   Rygestop

    

   Genoptræning og rehabilitering

   ALS

   Epilepsi

   Erhvervet hjerneskade

   Som en del af finansloven 2017 blev der afsat midler til fem puljer til øget indast til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade:

   Sklerose

    

    Graviditet

     

    Kræft

    Eksperimentelle kræft­kirurgiske funktioner

    Immunterapi

     

    Kønsidentitet

     

    Lægemidler

     

    Mental sundhed

     

    NKR

    I perioden 2017-2020 har faglige selskaber og miljøer kunnet søge om midler til udvikling af nationale kliniske retningslinjer via puljen på Finansloven 2017.

     

    Palliativ indsats

     

    Patientinddragelse

     

    Psykiske lidelser

    Børn- og unge

    Forskning

    Medicinfri og bæltefri afdelinger

    Inddragelse af peers

    Nedbringelse af tvang

    Pårørende

    Stoffer

    Spise­forstyrrelser og selvskade

    Selvmordsforebyggelse

     

    Pårørende

     

    Smerter

     

    Ulighed

     

    Ældre

    Hjemmehjælpsmodtagere

    Værdighed

    Opdateret 08 MAJ 2024