xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tværsektorielle forløb for mennesker med svær psykisk lidelse

Det er en grundlæggende forudsætning i 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed, at der sker et fagligt løft af indsatsen til mennesker med svær psykisk lidelse. Det faglige løft skal understøttes af nationale faglige anbefalinger til indsatsen, udbygning af kliniske kvalitetsdatabaser, styrkelse af faglige miljøer gennem diagnosespecifikke multidisciplinære psykiatrigrupper (DMPG’er) og styrket forskning.

På den baggrund beskriver Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, med inddragelse af regioner, kommuner, patient- og brugerorganisationer og faglige organisationer og selskaber, faglige anbefalinger til tværsektorielle forløb for en række målgrupper med psykiske lidelser.

Mennesker med svære psykiske lidelser oplever ofte manglende sammenhæng i deres forløb. Samtidig er behandling og indsatser på tværs af landet præget af uensartet kvalitet.

Målet med beskrivelserne er derfor, at der tilbydes en sammenhængende, ensartet, dokumenteret virksom – og så vidt muligt evidensbaseret – indsats af høj kvalitet. Der er et særligt fokus på at beskrive ansvarsfordeling, opgaver og koordinering af indsatser i forløbet.

Beskrivelserne skal være med til at sikre, at den samlede indsats skaber de bedst mulige betingelser for, at mennesker med psykiske lidelser kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv og komme sig. Beskrivelserne kan både indeholde anbefalinger til forløbet i sundhedsvæsenet, i de sociale kommunale indsatser og på andre områder, som fx beskæftigelse og uddannelse.

Beskrivelserne kan anvendes af alle interesserede, men er især målrettet til beslutningstagere, planlæggere og fagpersoner.

Der er indtil videre udviklet beskrivelser for:

  • Voksne med psykoselidelser
  • Børn og unge med psykoselidelser
  • I løbet af 2024 beskrives forløb for børn og unge med autisme

Opdateret 18 JUN 2024