xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination af børn

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark bliver vaccineret mod en række alvorligt og hyppigt forekommende sygdomme.

I Danmark tilbydes børn gratis vaccination mod bl.a. difteri, stivkrampe, kighoste, mæslinger, fåresyge, røde hunde samt en række andre alvorlige sygdomme.

Langt de fleste forældre lader deres børn vaccinere efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og på grund af den høje tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram optræder de sygdomme, vaccinerne beskytter imod, nu kun ganske sjældent herhjemme. Men der er stadig risiko for at blive smittet med sygdommene i Danmark, og danske børn kan også blive smittet i udlandet og hjemføre smitten til Danmark. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet.

Overvågning af børnevaccinationsprogrammet

Det er Statens Serum Institut, der står for overvågningen af vaccinationsprogrammet. Her vurderer man løbende, om børnevaccinationsprogrammet virker efter hensigten. Der registreres bl.a., hvor høj tilslutningen er til vaccination og hvor mange sygdomstilfælde, der er af de sygdomme, vi vaccinerer imod.

Sundhedspersoner er desuden forpligtet til at registrere de vaccinationer, der gives til borgerne. Endelig registreres antallet og arten af de formodede bivirkninger, der indberettes.

Vaccinationsbesøget hos lægen

Næsten alle børnevaccinationer foregår hos den praktiserende læge. Vaccinationerne er gratis og det er frivilligt om man vil lade sit barn vaccinere.

Barnet bliver ofte vaccineret i forbindelse med en børneundersøgelse. Det er væsentligt at barnet bliver vaccineret så tæt så muligt på det tidspunkt, der er planlagt ifølge børnevaccinationsprogrammet. Det kalder vi ’vaccination til tiden’ og gælder i særlig grad for vaccinerne ved 3, 5 og 12 måneder da de gives for at beskytte barnet overfor alvorlige sygdomme som fx kighoste som barnet uden vaccination kan blive meget syg af i den alder, hvis det skulle blive smittet.

I kan som forældre bruge besøget hos lægen til at stille spørgsmål om vaccinationen. Lægen kan fortælle om mulige bivirkninger efter vaccinationen fx feber eller udslæt. Lægen kan også udlevere indlægssedlen for vaccinen til jer. Almindelig forkølelse uden feber giver normalt ikke anledning til at udskyde vaccinationen. Som hovedregel bør vaccination udskydes, hvis barnet er sygt og har feber.

Nogle forældre foretrækker at give barnet bedøvende plaster på forud for vaccinationen. Hvis I vælger dette, er det en god idé på forhånd at tale med lægen om, hvor plasteret skal sidde. Det er forskelligt, hvor lægen foretrækker at vaccinere, og det er også forskelligt, hvor på kroppen man anbefaler at give de forskellige vaccinationer. Normalt giver lægen vacciner til små børn i musklen på lårets yderside, mens de større børn vaccineres på overarmen.

Få børn oplever bivirkninger efter at være blevet vaccineret. De fleste bivirkninger er milde og går hurtigt over. Den praktiserende læge er ansvarlig for at indberette eventuelle bivirkninger, og derfor er det vigtigt, at I oplyser, hvis barnet har oplevet symptomer, der kan være bivirkninger efter vaccinationen. Mildere reaktioner såsom lokal rødme, feber eller eventuelle udslæt skal ikke anmeldes.

Opdateret 22 NOV 2022