xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Passiv rygning og tobaksforurenet luft

I de senere år er man gået fra at tale om passiv rygning til at tale om tobaksforurenet luft. Stoffer fra tobaksrøg kan optages gennem huden og lungerne eller via fordøjelsen, hvis ting fra rummet tages i munden. Bl.a. derfor er børn særligt udsatte for tobaksforurening.

Hvad er tobaksforurenet luft?

Du er udsat for tobaksforurenet luft, når du opholder sig i et lokale, hvor der bliver røget (passiv rygning) eller hvor der tidligere er blevet røget (tobaksforurenet luft). Tobaksforurenet luft kaldes også nogle gange ”gammel røg”, ”andenhåndsrøg” eller ”andenhåndsaerosoler” (hvis der er tale om røg fra e-cigaretter). Alle fire betegnelser bruges for de rester, som er tilbage i lokalet efter, at den synlige røg og lugten af røg fra cigaretter eller e-cigaretter er væk. 

Det er dokumenteret, at selvom den synlige røg fra cigaretter er væk fra et lokale, er der rester fra røgen fx på vægge og møbler. Resterne består af partikler og giftstoffer, som lægger sig på overflader og i støv i de rum, hvor der har været røget.

Nogle af stofferne fra røgen kan reagere med stoffer i omgivelserne, og udvikle sig til andre stoffer – heraf også andre kræftfremkaldende stoffer, end dem som findes i tobaksrøgen. Efter udluftning kan der stadig findes sundhedsskadelige usynlige og lugtfri partikler i lokalet fra nogle af de over 4000 kemiske stoffer, der findes i tobaksrøg. 

Tobaksforurenet luft og helbred

Ifølge WHO er der ingen sikker nedre grænse for, hvor stor mængden af tobaksforurenet luft skal være for, at det kan forårsage sygdom. Derfor anbefaler WHO 100% røgfrie miljøer, som den eneste dokumenterede måde at beskytte menneskers helbred tilstrækkeligt imod skadelige virkninger af tobaksforurenet luft.

Selv hvis du udsættes for små doser af tobaksforurenet luft, øger det altså din risiko for at blive syg. Den samme mængde røg i et rum gør større skade på børn end voksne, fordi børn ofte er mere aktive, kravler på gulv og møbler og tager ting i munden. Desuden har børn mindre kroppe end voksne, trækker vejret flere gange i minuttet end voksne, og det øger optagelsen af de skadelige stoffer.

Tobaksforurenet luft øger bl.a. risikoen for lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, kroniske luftvejslidelser og forværrer symptomerne hos personer med overfølsomhedssygdomme. 

for, at børnene udvikler allergier og luftvejssygdomme – bl.a. astmatisk bronkitis og astma. Desuden gør det børnene mere følsomme over for virus og bakterier.

Små børn der udsættes for tobaksforurenet luft har oftere mellemørebetændelse, flere forkølelser, øget risiko for vuggedød og øget risiko for allergi og astma.

Større børn der udsættes for tobaksforurenet luft har større risiko for at udvikle astma, større risiko for selv at blive dagligrygere samt øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Læs også

Ren luft til ungerne - Beskyt børn mod tobaksrøg

Til bedsteforældre der ryger

Opdateret 15 SEP 2023