xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De odontologiske landsdels- og videnscentre

De to odontologiske videnscentre tilbyder højt specialiseret rådgivning og/eller behandling til børn og unge med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, og for hvem tilbuddet i regionstandplejen ikke er tilstrækkeligt specialiseret. Videnscentrene tilbyder også højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber.

Videnscentrene tilbyder også højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber. I Sundhedsstyrelsens vejledning gives eksempler på sjældne sygdomme, der i kombination med vidtgående odontologiske problemer kan henvises fra tandplejen til et af de odontologiske landsdels- og videnscentre med henblik på udredning, diagnostik, behandlingsplanlægning og højt specialiseret behandling.

De to odontologiske landsdels- og videnscentre er placeret på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital og varetager funktionen i tæt samarbejde med de to tandlægeskoler og tand- mund- og kæbekirurgi på sygehuset for at sikre anvendelse af den samlede tandfaglige ekspertise, der er til rådighed i landet.

Det odontologiske landsdels- og videnscenter på Rigshospitalet modtager henviste patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens det odontologiske landsdels- og videnscenter på Aarhus Universitetshospital modtager henviste patienter fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indvisitering til højt specialiseret behandling beror på den faglige vurdering foretaget i de odontologiske landsdels- og videnscentre.

For de to odontologiske landsdels- og videnscentre er etableret en fælles referencegruppe med repræsentanter fra det multidisciplinære team, tandlægeskolerne, relevant medicinsk ekspertise, relevante patientforeninger, Danske Regioner samt Sundhedsstyrelsen, med henblik på drøftelser af landsdels- og videnscentrenes funktioner og faglige prioriteringer.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje 2023 angiver principperne for indhold og organisering af de odontologiske landsdels og videnscentre.

Vejledning om Den Regionale Tandpleje

Den Regionale Tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje


Opdateret 05 JUL 2023