xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse Veoza (Fezolinetant)

Præparatanmeldelse

22 MAR 2024

Præparatanmeldelse Veoza (Fezolinetant)

IRF’s samlede vurdering 

IRF vurderer, at hormonterapi med østrogen eller østrogen i kombination med gestagen til stadighed udgør førstevalgsbehandling af vasomotoriske symptomer (VMS), også omtalt hede-svedeture associeret med klimakteriet. Veoza (fezolinetant), som er det første ikkehormonelle lægemiddelalternativ, kan overvejes til patienter med moderat til svære VMS associeret med klimakteriet, hvor livsstilsintervention er afprøvet i 3 måneder, og hvor hormonel behandling er kontraindiceret. Der er begrænset erfaring med Veoza og prisen er høj, sammenlignet med hormonelle alternativer, hvorfor Veoza ikke er førstevalget.

Veoza nedbringer kun hyppigheden af VMS med ca. 3 episoder i døgnet (95% CI: 1,84-3,41) sammenlignet med placebo. Der er ikke lavet direkte sammenligninger med Veoza og den nuværende standardbehandling af klimakterielle gener. IRF vurderer på baggrund af en indirekte sammenligning at Veoza ikke er mere effektiv end hormonbehandling.

De kliniske studier af lægemidlet indeholder ingen kvinder med tidligere brystcancer eller andre østrogenafhængige maligniteter. Den manglende viden er uhensigtsmæssig, da disse kvinder ville udgøre åbenlyse kandidater til behandling. Beslutningen om at behandle disse kvinder med Veoza skal derfor baseres på en grundig overvejelse af fordele og risici for den enkelte patient.

6 sider

Indhold

 • IRF's samlede vurdering
 • Baggrund
  • Godkendt indikation
  • Virkningsmekanisme
  • Effekt af Veoza og behandlingsalternativer 
  • Behandlingsvejledninger på området 
  • Overvejelser før behandling
  • Dosis og administration 
  • Bivirkninger
  • Interaktioner, kontraindikationer og forsigtighed 
  • Begrænset viden 
  • Pris og tilskud 
  • Referencer

Versioner

 • Version 2: 22. marts 2024: Anbefalingen er den samme, men effektsammenligningen med hormonterapi er blevet opdateret.
 • 14. februar 2024: Præparatanmeldelsen er under opdatering
 • Version 1.1: 9. februar 2024: Reduktion i antal hedesvedeture (VMS) rettet fra 'cirka 77 %' til 'cirka 75 %'
 • Version 1: 5. februar 2024