xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ansøgning om godkendelse som strålebeskyttelsesekspert

I henhold til § 33, stk. 2, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, skal virksomheder, der er omfattet af krav om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer eller radioaktivt materiale, i mange tilfælde rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert (SBE) om deres brug af strålekilder.

SBE'en skal rådgive virksomheden om tilrettelæggelsen af den planlagte brug af strålekilder samt om strålebeskyttelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med potentielle ulykker, uheld og hændelser. De emner, som SBE'ens rådgivning som minimum bør omfatte, fremgår af bilag 2 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Da hvervet som strålebeskyttelsesekspert ikke er forbundet med en høj grad af tilstedeværelse på virksomheden, vil strålebeskyttelseseksperten typisk være tilknyttet som ekstern konsulent.

SBE'en skal i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 669/2019 være godkendt af Sundhedsstyrelsen. Godkendelsen er personlig og vil normalt ikke være relateret til en specifik virksomhed. For at kunne godkendes som SBE for brug af strålingsgeneratorer eller radioaktivt materiale skal ansøgeren opfylde kravene til viden, færdigheder og kompetencer, der fremgår af henholdsvis bilag 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer og bilag 9 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, på tlf. 44 54 34 54 eller sis@sis.dk.

 
Opdateret 24 NOV 2022