xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjemmehjælp

Alle borgere i eget hjem har ret til at vælge frit, når det drejer sig om de kommunale serviceydelser på ældreområdet. Det gælder blandt andet hjemmehjælp.

Alle borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, har mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører af hjemmehjælp.

I praksis er det den enkelte kommune, der fastsætter, hvordan man sikrer det frie valg af hjemmehjælp for kommunens borgere. Kommunen kan enten indgå kontrakt med to eller flere leverandører (hvoraf den ene kan være kommunen selv), som borgeren så kan vælge imellem. Eller kommunen kan tilbyde borgerne et såkaldt fritvalgsbevis.

Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Læs mere om hjemmehjælp på borger.dk

Opdateret 20 SEP 2023