xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af hjerteområdet

Fra 2022 følger Sundhedsstyrelsen hjerteområdet med en årlig rapport om status og udfordringer for området. Her finder du den nyeste rapport om opfølgning på hjerteområdet samt tidligere rapporter om overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet og monitorering af hjertepakker.

Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og det er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste i verden. Det er dog fortsat nødvendigt at følge området for at sikre den bedste udredning og behandling for hjertepatienter, og i 2022 har Sundhedsstyrelsen derfor udviklet en ny måde at følge hjerteområdet.

Sundhedsstyrelsen ønsker fremover at følge hjerteområdet bredt set og vil derfor lave en årlig opfølgning på status og udfordringer på baggrund af faglige konklusioner og anbefalinger formidlet i årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og arbejdet i Den Multidisciplinære Hjertegruppe. Derudover inddrages Sundhedsstyrelsens udgivelser samt øvrige rapporter, der afdækker udfordringer på området, fx udgivelser fra patientforeninger, i relevant omfang. Opfølgningen vil have fokus på ensartet og høj kvalitet på tværs af landet, udviklingstendenser samt udfordringer.

Opdateret 30 MAJ 2023