xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strålebeskyttelse

Her kan du finde selvbetjeningsløsninger til dit arbejde med strålebeskyttelse

Åbne radioaktive kilder

Brug af åbne radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen.

Åbne radioaktive kilder

 

Lukkede radioaktive kilder

Brug af lukkede radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. 

Lukkede radioaktive kilder

 

Kontrol af miljødosimetre

Ved kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval i forhold til værdien bestemt af laboratoriet.

Kontrol af miljødosimetre

 

Bestråling af persondosimetre

Et persondosimeter bestråles i forhold til en given dosisstørrelse med en kendt dosis. Dette kan bruges til egenkontrol af egne udlæsningssystemer.

Bestråling af persondosimetre

 

Bestilling af dosimetre

For at kunne modtage dosimetre, skal man oprettes som kunde og indgå en aftale om levering. Derefter kan personer og lokaler tilmeldes overvågning.

Bestilling af dosimetre

 

Strålebeskyttelsesekspert

Virksomheder, der er omfattet af krav om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer eller radioaktivt materiale, skal i mange tilfælde rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert om deres brug af strålekilder.

Strålebeskyttelsesekspert

 

Strålingsgeneratorer

Nogle typer strålingsgeneratorer kræver en tilladelse til brug, mens andre typer kun kræver en underretning. Alle strålingsgeneratorer skal registreres. Nye brugere af strålingsgeneratorer skal underrette eller ansøge om tilladelse inden brug påbegyndes, og inden registrering.

Strålingsgeneratorer

 

Strålepas

Strålepas er til arbejdstagere til brug ved arbejde på kontrollerede områder i udlandet.

Strålepas

    Opdateret 14 NOV 2023