xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen 2019-2022

Med finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat 60 mio. kr. i perioden 2019-2022 til en ny handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Tryghed og trivsel er bærende elementer i ældreplejen, og det gælder for både borgere og medarbejdere. Derfor er de ansattes arbejdsmiljø og borgernes trivsel to sider af samme sag. Det er et perspektiv, som kræver et særligt fokus, fordi der som følge af udadreagerende adfærd hos borgere med demens kan opstå voldsomme episoder, vold og trusler om vold.

Formålet med handlingsplanen er derfor at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats med henblik på at reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen med særligt fokus på borgere med demens.

Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med ti initiativer. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at udmønte ni initiativer. Nationalt Videnscenter for Demens udmønter initiativ nr. 8. 

Læs mere i handlingsplanen

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

 

Opdateret 19 SEP 2022