xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering for ældre

Rehabilitering på ældreområdet er mere aktuelt end nogensinde før. Der bliver flere og flere ældre, og vi lever længere og med flere kroniske sygdomme. Rehabilitering er en vej til, at flest muligt ældre har et meningsfyldt liv med størst mulig livskvalitet.

På disse sider kan du finde viden og inspiration til arbejdet med rehabilitering på ældreområdet.

Rehabilitering er en helhedsorienteret og personcentreret indsats til mennesker, der oplever at være begrænsede i deres hverdagsliv på grund af fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevnenedsættelser. Formålet med rehabilitering på ældreområdet er at støtte svækkede ældre i at opnå en hverdag, som de trives mest muligt i.

I 2015 blev det lovpligtigt for kommunerne at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp (servicelovens § 83 a). Siden da har kommunerne høstet mange værdifulde erfaringer med rehabilitering for ældre i praksis. For at understøtte arbejdet i kommunerne har Sundhedsstyrelsen sideløbende indsamlet viden og erfaringer med redskaber og metoder og faciliteret vidensdeling.

Pejlemærker for rehabilitering på ældreområdet

  • Tag udgangspunkt i den enkelte ældre borgers perspektiv og hele livssituation
  • Hav fokus på hverdagen, efter rehabiliteringen er afsluttet, så gevinsterne varer ved
  • Husk, at rehabilitering er en ligeværdig samarbejdsproces mellem borgeren, fagpersonalet og eventuelle pårørende
  • Skab rammer for det gode tværfaglige samarbejde 
  • Tilrettelæg rehabiliteringen, så borgeren får en så meningsfuld hverdag som muligt
  • Understøt, at fagpersonalet har de rette kompetencer
  • Hav løbende fokus på at forbedre jeres indsats
 

Definition af rehabilitering

Internationalt findes en række definitioner af rehabilitering. I Danmark anvendes almindeligvis definitionen fra Rehabiliteringsforum Danmark’s Hvidbog om rehabilitering fra 2022:

  • Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Kilder
Rehabiliteringsforum Danmark (2022): Hvidbog om rehabilitering


Opdateret 16 NOV 2023