xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden: Risikofaktorer

Den anden rapport om sygdomsbyrden beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for 12 risikofaktorer.

Rapporten præsenterer for hver risikofaktor – hvis muligt – beregninger af: Forekomst, dødsfald, restlevetid, tabte leveår, indlæggelser, ambulante besøg, skadestuebesøg, alment praktiserende læge, kortvarigt og langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug.

Konsekvenserne vil blive opgjort i forhold til køn og uddannelse. Risikofaktorerne omfatter både risikoadfærdsformer og faktorer vedrørende mental sundhed.

De 12 risikofaktorer

De 12 risikofaktorer, hvis konsekvenser og byrdemål beskrives, er:

 • Rygning
 • Alkohol
 • Stoffer
 • Fysisk inaktivitet
 • Svær overvægt
 • Lavt frugtindtag
 • Lavt grøntindtag
 • Højt fedtindtag
 • Usikker sex
 • Svage sociale relationer
 • Dårlig mental sundhed
 • Søvnbesvær
Opdateret 18 NOV 2019