xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Scatol® (oral ivermectin) - version 2 (2021)

Scatol et behandlingsalternativ til permethrin. Permethrin har hidtil været eneste markedsførte præparat mod fnat i Danmark.

07 JAN 2021

IRF har revideret præparatanmeldelsen af Scatol for i højere grad at understøtte anbefalingen om genbehandling efter 7 dage fra Dansk Dermatologisk Selskab. Scatol er et oralt behandlingsalternativ til permethrin creme, som hidtil har været det eneste markedsførte præparat mod fnat i Danmark. En uge efter behandling var andelen af patienterne, som blev fri for fnat højere med permethrin (65 %) sammenholdt med oral ivermectin (43%). Efter to og fire uger var der dog ingen klinisk relevant forskel i effekt mellem de to behandlingsformer. For begge præparater er de hyppigste bivirkninger milde og/eller forbigående. Ved behandling med ivermectin kan ses forbigående kløe ved behandlingsstart, og ved behandling med permethrin kan der ses føleforstyrrelser (paræstesier).

Scatol bør gives dag 0 og dag 7, mens permethrin påsmøres dag 0 og dag 7. Genbehandling til alle er off-label, men i henhold til den danske behandlingsvejledning. Oral behandling kan være relevant ved formodning om dårlig compliance eller ved behandling af store grupper af smittede personer samtidigt. Topikal behandling er relevant for patienter, hvor lægen forventer, at der vil være god compliance til grundig påsmøring af hele kroppen. Derudover kan det være relevant at inddrage prisen i præparatvalget, idet behandling med Scatol typisk er mere end dobbelt så dyrt som behandling med permethrin.

Se præparatanmeldelse af Scatol