xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

5G netværk

5G er den femte generation af mobilnetværket og er en videreudvikling af teknologien til telekommunikation. Vi følger udviklingen nøje og er i tæt dialog med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi-routers og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G ændrer på det.

I lovgivningen om radioudstyr er der fastsat regler om, at radioudstyr skal være konstrueret, så det sikrer menneskers sundhed. Det betyder, at antenner og andet udstyr til 5G skal følge de samme fælleseuropæiske grænseværdier som alt andet udstyr til telekommunikation.

5G nettene i Danmark er primært udrullet i frekvensbånd omkring 700 MHz og 3500 MHz. Der er aktuelt ikke en tidshorisont for udrulning af 5G ved højere frekvenser.

Målinger af strålingen fra 5G-antenner

Rambøll foretog i 2020 de første målinger af strålingsniveauerne fra en 5G-mobilmast i Helsingør. De højeste strålingsniveauer, målt i gadeplan for alle relevante antenneteknologier, lå mere end 500 gange lavere end grænseværdien. Heraf udgjorde strålingsniveauer fra 3G og 4G de primære bidrag, hvorimod bidraget fra 5G var lille.

Læs mere på TI's hjemmeside

 

Der foretages løbende målinger, der belyser, hvordan grænseværdierne overholdes, for 5G så vel som for andre teknologier. Disse målinger kan findes på Teleindustriens hjemmeside. Målingerne viser, at strålingen fra mobiltelefoni, herunder fra 5G-antenner, er langt under de fælleseuropæiske grænseværdier. 

Læs målerapporterne på TI's hjemmeside

 

Aalborg Universitet undersøgte i efteråret 2022 strålingsniveauerne på steder, hvor mennesker opholder sig i forskellige hverdagssituationer, og hvor der bruges trådløse teknologier – især mobiltelefoner. Aalborg Universitets målinger viser, at strålingsniveauerne på alle de undersøgte steder ligger langt under de fælleseuropæiske grænseværdier. 

Læs rapporten på SDFI's hjemmeside

Opdateret 21 NOV 2023