xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Polyfarmaci ved multisygdom

Polyfarmaci er ofte en direkte konsekvens af, at en person har mange sygdomme (multisygdom).

Polyfarmaci er ikke et entydigt defineret begreb. I den bredeste forstand beskriver polyfarmaci blot brug af flere lægemidler samtidig. De senere år er begrebet polyfarmaci ofte blevet defineret som samtidig anvendelse af flere lægemidler. Ofte bliver polyfarmaci konkret sat til 5 eller flere lægemidler.

Polyfarmaci opfattes traditionelt som overforbrug af medicin, men de senere år er man blevet mere opmærksom på at tale om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig polyfarmaci, da der er mange tilfælde, hvor polyfarmaci kan være både nødvendigt og gavnligt.


Opdateret 13 NOV 2023