xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for neurologi

Kort specialebeskrivelse

Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Sygdommene kan være medfødte eller erhvervede som følge af vaskulær, neoplastisk, infektiøs, immunologisk grundsygdom, traumatisk eller toksisk skade eller udtryk for en degeneration af ukendt årsag.

Klinisk neurofysiologi er et fagområde inden for specialet, som omfatter fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskelfunktionen og anvendes i diagnostik og behandling af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Neurologi den 9. juli 2024

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Historiske specialevejledninger, specialeplan

Specialevejledning for Neurologi den 22. februar 2024

Specialevejledning for Neurologi den 14. november 2023

Specialevejledning for Neurologi den 8. september 2023

Specialevejledning for Neurologi den 14. februar 2023

Specialevejledning for Neurologi den 22. juli 2021

Specialevejledning for Neurologi den 29. januar 2021

Specialevejledning for Neurologi den 22. juni 2020

Specialevejledning for Neurologi den 30. juli 2019

Specialevejledning for Neurologi den 11. april 2019

Specialevejledning for Neurologi af den 3. april 2019

Specialevejledning for Neurologi af den 17. januar 2019

Specialevejledning for Neurologi af den 10. december 2018

Specialevejledning for Neurologi af den 17. august 2018 

Specialevejledning for Neurologi af den 12. juli 2018

Specialevejledning for Neurologi af den 4. juni 2018

Specialevejledning for Neurologi af den 19. januar 2018

Specialevejledning for Neurologi af den 31. oktober 2017

Specialevejledning for Neurologi af den 3. oktober 2017

Specialevejledning for Neurologi af den 2. oktober 2017

Specialevejledning for Neurologi af den 1. juni 2017

Specialevejledning for Neurologi af den 13. februar 2017

Specialevejledning for Neurologi af den 29. september 2016

Specialevejledning for Neurologi af den 6. juli 2016

Specialevejledning for Neurologi af den 11. januar 2016

Specialevejledning for Neurologi af den 21. august 2015

Specialevejledning for Neurologi af den 30. oktober 2014

Specialevejledning for Neurologi af den 14. august 2014

Specialevejledning for Neurologi af den 19. december 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 18. september 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 6. juni 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 3. juni 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 22. marts 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 14. januar 2013

Specialevejledning for Neurologi af den 2. oktober 2012

Specialevejledning for Neurologi af den 25. juli 2012

Specialevejledning for Neurologi af den 12. oktober 2011

Specialevejledning for Neurologi af den 15. juni 2011

Specialevejledning for Neurologi af den 22. december 2010

Specialevejledning for Neurologi af den 22. juni 2010

Specialevejledning for Neurologi af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret:

Specialerapport for Neurologi
Medlemsliste for arbejdsgruppen vedr. Neurologi
Opdateret 22 FEB 2024