xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Persondosimetri

Sundhedsstyrelsens laboratorier tilbyder overvågning af stråleudsatte arbejdstagere. Dels for ekstern (ydre) bestråling af kroppen ved ophold i strålefelter og dels for intern (indre) bestråling, som følge af indtag af radioaktivt materiale (f.eks. indånding af støv).

Bestilling af dosimetre

Ved overvågning for ekstern eller intern bestråling måles doser, som rapporteres til kunden. Doser overføres herefter til Sundhedsstyrelsen Register for Persondosimetri (SRP).   

Overvågning for ekstern bestråling

Ekstern bestråling kan overvåges ved brug af dosimetre, der bæres under arbejdet, og som indleveres til laboratoriet til udlæsning efter en given bæreperiode.

Sundhedsstyrelsen råder over dosimetre til følgende typer overvågning:

Helkropsdosimetre – hele kroppen (1 eller 3 måneder)­ - akkrediteret

Finger- og håndledsdosimetre – ekstremiteter (hænder, fingre) (14 dage eller 1 måned)­ - akkrediteret for fingerdosimetre

Skulderdosimetre – øjets linse (1 måned)

Neutrondosimetre – hele kroppen – neutroner (1 eller 3 måneder)

Overvågning for intern bestråling

Intern bestråling med radionuklider kan overvåges ved observation af udskillelse fra kroppen. Dette gøres ved analyse af urinprøver udtaget i tiden efter muligt indtag. Laboratoriet kan måle indhold af radionukliderne H-3, C-14, I-125, I-131, I-123, Cs-137 m.m. Overvågning ved måling på urinprøver forudsætter, at radionuklidet udskilles fra nyrerne i tilstrækkelig grad, og at det har en passende lang halveringstid for henfald. 

Overvågning for intern bestråling kan i nogle tilfælde udføres mere optimalt med andre metoder, end ved måling på urinprøver. Vi kan her bidrage med måling på aftørringsprøver fra næsehulen (”nasal swabs”) eller andre overflader, kalibrering af udstyr til måling af I-131 og I-125 i skjoldbruskkirtlen, dosisbestemmelse på baggrund af måle-tal samt vurdering af egnetheden af en foreslået overvågningsmetode.

Vi udfører p.t. ikke målinger på kroppen eller på andre biologiske prøver end urin.

Intern dosimetri

 

Kundetilfredshedsundersøgelse for PL - april 2024

Tak til alle for konstruktiv kritik ifm. Persondosimetris kundetilfredshedsundersøgelse :-)

Hvad bidrager dosisovervågning til?

Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (f.eks. ved brug af røntgenanlæg og radioaktive stoffer, nukleare anlæg), er et af flere vigtige elementer for at sikre en optimal strålebeskyttelse på arbejdspladsen.

Ud over at give et mål for den dosis stråling, den enkelte arbejdstager modtager i en given periode, har overvågning af stråledosis også det formål, at den kan demonstrere overholdelsen af lovgivningsmæssige krav, herunder overholdelse af dosisgrænser.

Mere om dosisovervågning

Nærmere oplysninger om baggrund, tilrettelæggelse og resultaterne af dosisovervågninger i Danmark er givet i kapitel 4 i den seneste årsberetning.

Opdateret 04 JUN 2024