xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Henvisning til forskningsmæssig behandling i udlandet

Jf. Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. kapitel 5 ret til behandling i udlandet m.v. §29 kan et regionsråd tilbyde en patient henvisning til forskningsmæssig behandling i udlandet:

  • Hvis patienten er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling i Danmark, der har lands- eller landsdelsfunktion for den konkrete sygdom
  • Hvis denne sygehusafdeling har indstillet patienten til forskningsmæssig behandling på en bestemt sygehusafdeling i udlandet
  • Hvis behandlingen i udlandet, opfylder kravene til anerkendte videnskabelige forsøg og foregår i samarbejde med det danske sygehus.
  • Den henvisende afdeling skal indberette forskningsmæssig behandling til Sundhedsstyrelsen

Den forskningsmæssige behandling skal opfylde almindeligt anerkendte krav til videnskabelige forsøg og foregå i samarbejde med et dansk sygehus.

Såfremt det drejer sig om henvisning til forskningsmæssig eller eksperimentel behandling i udlandet henvises til patientens bopælsregion.

Opdateret 23 JAN 2023