xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Orienteringer om transport af radioaktivt materiale

Sundhedsstyrelsens udgiver årligt en orientering om transport af radioaktivt materiale. Fra og med 2019 har denne orientering indgået i Sundhedsstyrelsens årsberetning på strålebeskyttelsesområdet.

Ioniserende stråling fra radioaktivt materiale bruges bl.a. i sundhedssektoren, til forskning og til produktion. Radioaktivt materiale transporteres derfor dagligt til brugere i hele Danmark. 

I starten af 1990’erne var der i pressen et særligt fokus på transit-transporter gennem Danmark af ubestrålet uranbrændsel m.v. til og fra svenske nukleare anlæg. Indenrigsministeren anmodede på denne baggrund i 1993 Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en årlig orientering, der dækker samtlige transporter af radioaktive stoffer i Danmark.

Transportorienteringer efter 2018

Fra og med 2019 findes transportorienteringerne i årsberetningerne på strålebeskyttelsesområdet.

Transportorienteringer frem til 2018

Alle udgivelser om transport af radioaktive stoffer.
Opdateret 05 SEP 2022