xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilmelding til Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

Her finder du praktiske oplysninger om din tilmelding til KBU.

Tilmeldingsguide

Det er vigtigt, at alle relevante felter i tilmeldingsskemaet udfyldes korrekt, da skemaet ellers ikke vil blive accepteret.

Ved forkert eller mangelfuldt udfyldt tilmeldingsskema, er det muligt at rette i det elektroniske skema flere gange inden fristen for tilmelding udløber. Det sidst indsendte elektroniske skema vil altid være det gældende.

Du modtager en kvitteringsmail, når Sundhedsstyrelsen har modtaget din tilmelding. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, er tilmeldingen ikke registreret i Sundhedsstyrelsen, og du er derfor ikke blevet tilmeldt. Husk at tjekke om kvitteringsmailen ligger i dit spamfilter.

Hvis du søger om særlig fordeling jvf. §§ 14 eller 15 i bekendtgørelsen, skal du udfylde de relevante felter i den relevante del af tilmeldingsskemaet. Husk at indsende relevant materiale. Søger du om særlige hensyn, bedes du benytte vores hjælpeark, der kvalificerer den gode ansøgning og dokumentation.

Tilmeldingsskema

Tilmeldingsfristen til KBU med start af KBU-forløb sommeren 2024 er overskredet.

Har du spørgsmål om tilmelding, så skriv gerne til uddannelse@sst.dk  

Spørgsmål om KBU-forløbene skal stiles til din videreuddannelsesregion, og spørgsmål om valg på basislaege.dk til kbu@rm.dk. 


Vær venligst opmærksom på, at du skal være tilmeldt den kliniske basisuddannelse senest to år efter din autorisationsdato.

Tidsplanen for KBU med start vinteren 2024/2025 vil være tilgængelig omkring sommerferien 2024. 

 

Udskydelse af tilmelding

Du kan uden nærmere begrundelse udskyde din tilmelding i op til 2 år efter afsluttet kandidateksamen. Du skal selv overholde tidsfristen, og huske at tilmelde dig inden for de 2 år.

Hvis du har modtaget en informationsmail, men ikke vil tilmelde dig KBU nu, kan du uden videre se bort fra mailen. Vi sender automatisk en ny informationsmail til næste tilmeldingsrunde, hvis du ikke har tilmeldt dig.

Kontakt Videreuddannelsesregionerne


Nord
(Håndterer også Basislaege.dk)

Telefon: 7841 0780

E-mail: KBU@rm.dk

 

Syd

Telefon: 7663 1000

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

 

Øst

Telefon: 3866 9930

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

 

Opdateret 13 MAJ 2024