xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kosmisk stråling

Kosmisk stråling dannes i universets stjerner og udgør et strålingsfelt, der hele tiden omgiver Jorden. På grund af atmosfærens skærmende virkning er strålingen ved havets overflade mange gange lavere end i atmosfærens øvre lag.

Som følge af Jordens magnetfelt varierer strålingsintensiteten alt efter afstanden til polerne. Begge dele har betydning for stråleudsættelsen af flybesætninger og passagerer, der flyver hyppigt. Sundhedsstyrelsen registrerer danske flybesætningers beregnede doser og rådgiver omkring stråleudsættelse i forbindelse med flyrejser.

Doser til flybesætninger, der arbejder for danske flyselskaber, er væsentligt under dosisgrænsen for arbejdstagere. Det vurderes, at doser til passagerer, der flyver hyppigt, i meget sjældne tilfælde kan være på samme niveau som flybesætningers.

Orientering om kosmisk stråling, 2012, notat

Opdateret 05 MAJ 2019