xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccinationsrådet

Vaccinationsrådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om nationale vaccinationsprogrammer, som for eksempel børnevaccinationsprogrammet og vaccinationsprogrammerne mod influenza og covid-19.

Vaccinationsrådet bidrager med bred og højt kvalificeret faglig rådgivning og erfaring i relation til vaccination og understøtter Sundhedsstyrelsen i at træffe beslutninger på vaccinationsområdet på et veloplyst grundlag og med en bred vifte af faglige perspektiver repræsenteret.

Kommissorium for Vaccinationsrådet

Vaccinationsrådets faglige rådgivning og anbefalinger vil bl.a. tage udgangspunkt i fire temaer:

1. Data og overvågning af smitsomme sygdomme og vaccination

Data og overvågning i relation til forekomsten af smitsomme sygdomme og effekten af vaccination: for eksempel ved at forholde sig til foreliggende data på tilslutning, vaccinationsvillighed mv. og i forhold til at kvalificere behovet for yderligere data.

2. Evidensgennemgang og vurdering af vacciner

Evidensgennemgang og vurdering af ibrugtagning af vacciner, herunder sundhedsøkonomi: for eksempel i forhold til kriterier for at indføre nye vacciner, konkret anvendelse af nye vacciner, samt i forhold til ændringer og justeringer i de eksisterende vaccinationsprogrammer fsva. vaccineteknologi, målgrupper mv.

3. Implementering og udrulning af vaccinationsprogrammer

Implementering og udrulning af nye og eksisterende vaccinationsprogrammer: for eksempel i forhold organiseringen af programmerne, eller i forhold til behov for særlige tiltag i forhold til at øge vaccinationsdækningen blandt udsatte grupper.

4. Kommunikation

Kommunikation i relation til de nationale vaccinationsprogrammer: for eksempel i forhold til befolkningsrettet kommunikation om vaccination med fokus på viden, holdninger, tillid, skepsis, mv., og i forbindelse med lancering af større kommunikationsprodukter.

Rådets medlemmer

Rådets medlemmer er rådgivende, og det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder endelige anbefalinger.

Medlemmer af Vaccinationsrådet

Habilitetserklæringer for Vaccinationsrådets medlemmer

Sekretariatsfunktion

Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktion såvel som formandskabet for Vaccinationsrådet.

Referater

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 21. marts 2024

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 24. oktober 2023

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 31. maj 2023

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 21. februar 2023

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 25. november 2022

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 29. august 2022

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 21. juni 2022

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 31. maj 2022

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 20. april 2022

Referat fra møde i Vaccinationsrådet den 25. februar 2022

Referencegruppe for lægemiddelindustrien

Sundhedsstyrelsen har i regi af Vaccinationsrådet nedsat en referencegruppe for repræsentanter fra lægemiddelindustrien for at sikre bred involvering, information og dialog med interessenter.

Kommissorium for referencegruppe for repræsentanter fra lægemiddelindustrien

Referater

Referat fra møde i referencegruppe for lægemiddelindustrien den 13. april 2023

Referat fra møde i referencegruppe for lægemiddelindustrien den 29. november 2023

Opdateret 12 DEC 2023