xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Intern dosimetri

Bestemmelse af intern stråledosis efter indtag af radionuklider i kroppen

Intern

Vi tilbyder beregning af effektiv dosis som følge af indtag af radioaktive stoffer. Beregningen udføres på baggrund af resultater fra måling af indhold i urin, måling på kroppen eller andre biologiske prøver. Måling af indhold i urin kan udføres af laboratoriet for radionukliderne H-3, C-14, I-125, I-131, Cs-137 m.m. Dosis-beregning kan således udføres for målinger udført andetsteds.

Der kan indgås aftale med laboratoriet om regelmæssig måling af urinprøver, dosisberegning og overførsel af persondosis til Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri. Følsomheden for de udbudte overvågningsmetoder forventes at være mindre end 0,1 mSv (minimum detekterbar dosis).

Ved beregningen af dosis bruges også informationer om forventet indtags og prøvetagnings-tidspunkter. Dosis beregnes med brug af nyeste biokinetiske modeller og dosis-koefficienter udgivet af ICRP (”OIR” publ. 130 og senere) samt special-software (Taurus, IMBA).

Laboratoriet kan endvidere udføre en vurdering af egnetheden af påtænkt metode for overvågning, ved beregning af målemetodens følsomhed udtrykt som minimum detekterbar dosis. Til dette bruges information om målemetodens detektionsgrænse for radionuklidet samt standardkurve for udskillelse eller tilbageholdelse (biokinetik) i kroppen i tiden efter et indtag.   

Laboratoriet er godkendt  som dosimetrisk tjeneste af Sundhedsstyrelsen og udfører dosisbestemmelse iht. ISO/IEC 27048:2011. Laboratoriet deltager lejlighedsvis i anerkendt laboratoriesammenligning for dosis-beregning (EURADOS ICIDOSE).

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget beregninger eller vil vide mere.

Dosisbestemmelse baseret på urinprøve-måling udføres til en pris på 1611 kr (ekskl. moms).

Opdateret 07 FEB 2024