xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Modermælkserstatning (PULVER)

Hvis barnet ikke får modermælk, skal det have modermælkserstatning. Modermælkserstatninger er af høj kvalitet, så børn, der får modermælkserstatning, trives og vokser fint.

Modermælkserstatning forhandles enten som pulver, der skal blandes op i vand eller som drikkeklare langtidsholdbare UHT-produkter.

Der er regler for, hvordan modermælkserstatninger skal være sammensat, og valg af mærke er derfor underordnet. Reglerne er baseret på et EU-direktiv og er ens i hele EU samt i Norge og Schweiz. Reglerne er udarbejdet på baggrund af en videnskabelig rapport fra Den Videnskabelige Komite for Levnedsmidler (SCF), hvori den videnskabelige litteratur om ernæring af spædbørn er gennemgået.

Der findes specielt sammensatte modermælkserstatninger til spædbørn, der har særlige lægeligt definerede ernæringsbehov, som ikke opfyldes ved brug af almindelige modermælkserstatninger.

Den korrekte forberedelse af modermælkserstatning fremgår på produktet og skal altid følges.

For tidligt fødte børn

Der er særlige forhold vedrørende for tidligt fødte børn. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til neonatal- og børneafdelinger samt til hjemmet i barnets første 2 måneder, der beskriver disse forhold:

Vejledning: Håndtering af pulverformige modermælkserstatninger

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 84 af 20. januar 2022 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring

Bekendtgørelsen relaterer sig til, at den sikrer, at de modermælkserstatninger, der findes på markedet, overholder EU-bestemmelser om, hvordan erstatninger skal være sammensat for at ligne modermælk mest mulig.

Opdateret 19 JUL 2023