xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regionale netværk til håndtering af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen kommer i løbet af 2023 til at inviterer til en række regionale netværk for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre centrale aktører. Netværkene omhandler forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding til de regionale netværksmøder i september 2023. 

Du kan kun deltage i det netværk, som afholdes i den region, hvor din arbejdsplads er placeret. 

På hvert netværk er der plads til 50 deltagere. Tilmelding foregår efter ”først til mølle”-princippet.

Du kan finde mere information og tilmelde dig her

Om de regionale netværk

Netværkene har til formål at forankre viden fra henholdsvis anbefalingerne og kompetenceudviklingsforløbene samt generelt at give inspiration til og understøtte vidensdeling og netværksdannelse på tværs af arbejdspladserne. Netværket rettes mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere som centrale aktører i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme.

Opdateret 21 MAR 2022