xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pest

Pest er en specifik infektionssygdom, der forårsages af bakterien Yersinia pestis. Der findes to former for pest: lungepest og byldepest.

Der er ikke konstateret pest i Danmark i moderne tid. Pest er også en meget sjælden sygdom på verdensplan, men den forekommer i flere lande, primært på Madagascar, i Den Demokratiske Republik Congo, i Peru og i Arizona, USA.

Fra 2010 til 2015 var der 3.248 registrerede tilfælde i verden, heraf 584 dødsfald. Senest var der i 2017 et udbrud på Madagaskar med et usædvanligt stort antal tilfælde af lungepest. I 2017 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen derfor retningslinjer for sundhedsvæsnets håndtering af tilfælde, hvor der er mistanke om pest.

Retningslinjer for håndtering af pest (2017)

Opdateret 08 JUL 2019