xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Metoder til pleje og omsorg for mennesker med demens

Medicin kan i nogle tilfælde lindre symptomerne ved demens, men der findes ikke medicin, som kan helbrede demens. Derfor er pleje og omsorg en central del af behandlingsindsatsen for mennesker med demens.

Der findes en række metoder, der på forskellige måder kan støtte den demenssyge i hverdagen. Metoderne har fokus på kommunikation og psykologisk støtte og tager udgangspunkt i de problemer, et menneske med demens har – fx med at orientere sig og fastholde sin livshistorie.

Personcentreret omsorg

Personcentreret omsorg betyder at sætte personen i centrum fremfor sygdommen. Metoden bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at personalet værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at man tilrettelægger plejen med afsæt i netop det menneskes livshistorie og værdighed.

Kommunikation

Mennesker med demens får, som sygdommen skrider frem, vanskeligere ved at kommunikere på grund af svigtende kognitive evner. Det kan påvirke det sociale liv, fordi man kan have svært ved at gøre sig forståelig eller forstå andre. Dette kan imødekommes gennem forskellige tilgange og metoder til at understøtte kommunikationen fx gennem visualisering og billeder og arbejde med fx musik, livshistorier og reminiscens.

Socialpædagogiske metoder

At arbejde med socialpædagogisk praksis i demensomsorgen er et vigtigt element, når man skal undgå brug af magt overfor borgere med demens. En grundlæggende forståelse i tilgangen er, at man hverken kan eller skal opdrage mennesker til at opføre sig på en bestemt måde, men derimod støtte dem i at fungere på egne betingelser og i samspil med andre. Socialpædagogik handler derfor om at opretholde en relation til mennesket med demens ved at kunne tolke signaler og vurdere situationer og ved at gøre hverdagen meningsfuld og betydningsfuld for den enkelte.

Marte Meo

Marte Meo-metoden fokuserer på relationen mellem mennesket med demens og omgivelserne, og fokus flyttes derfor fra det enkelte menneske til de sociale processer. Metoden kan via videooptagelser være med til at synliggøre de elementer i samspillet, der kan være identitetsbevarende for en person med demens.

Reminiscens

Mennesker med demens, som langsomt mister deres identitet, kan have stor glæde af at fokusere på livsminder og erindringer fra de tidlige leveår. I reminiscens-metoden arbejdes med såkaldte triggere, dvs. fysiske genstande, der kan åbne op for minder og erindringer hos personer med demens.

Musik

Musik og musikterapi kan bruges i plejen og omsorgen af mennesker med demens, både til at skabe gode stunder, men også til at reducere symptomer på depression, uro og angst.

Opdateret 24 APR 2019