xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme har til opgave at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen om den samlede indsats for mennesker med hjertesygdomme.

Udvalget medvirker til en hensigtsmæssig udvikling generelt og en stadig forbedring af kvaliteten på hjerteområdet, herunder:

  • at følge udviklingen på hjerteområdet
  • at følge op på nationale, regionale og kommunale planer og initiativer
  • at vurdere behovet for initiativer på hjerteområdet og på denne baggrund fremkomme med forslag til anbefalinger

Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt, dog er der blandt andet grundet travlhed i forbindelse med corona pandemien, ikke afholdt møder i 2020 og 2021.
Du kan finde alle mødereferater nedenfor.

Medlemmer og kommissorium

Medlemmerne af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme omfatter repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, Kommunernes Landsforening, Hjerteforeningen, en række faglige selskaber på hjerteområdet samt Sundhedsstyrelsen (formandskab). Du kan se listen over aktuelle medlemmer samt udvalgets kommissorium nedenfor.

Kommissorium 

Medlemmer

Habilitetserklæringer

Opdateret 16 NOV 2022