xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Følgegruppe

Formålet med følgegruppen var at understøtte Sundhedsstyrelsen i at udarbejde nye anbefalinger på akutområdet. Følgegruppen mødtes fire gange i 2018. Du kan finde referater af alle møder nedenfor.

Følgegruppens opgave var løbende at følge, kommentere og rådgive om overordnede rammer for og indhold i arbejdet. Følgegruppe bidrog bl.a. med:

  • løbende at følge og rådgive styrelsen i forhold til overordnede rammer for og indhold i arbejdet, herunder med faglig og organisatorisk viden
  • et forum for tværfaglig og tværsektoriel dialog og drøftelser
  • kommentering af rapport og anbefalinger

Følgegruppens sammensætning

Følgegruppen var sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, 3F, FOA og Danske Patienter.

Lægeforeningen havde tre repræsentanter i følgegruppen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter havde hver to repræsentanter, mens de øvrige organisationer havde hver en repræsentant.

Sundhedsstyrelsen varetog formandskab og sekretariatsfunktion.

Kommissorium for følgegruppen

Referat fra 4. møde i følgegruppe 30. august 2018

Referat fra 3. møde i følgegruppe 31. maj 2018

Referat fra 2. møde i følgegruppe 6. april 2018

Referat fra 1. møde i følgegruppe 1. februar 2018

Opdateret 09 OKT 2020