xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Symptomer på demens (BPSD)

Et menneske, der rammes af demens, vil få forskellige adfærdsmæssige og psykiske symptomer i takt med, at sygdommen skrider frem. Disse symptomer kaldes samlet for BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia.

Når en borger rammes af demens, har det vidtrækkende konsekvenser for den enkelte og for vedkommendes pårørende. Samtidig stiller sygdommen store krav til de medarbejdere, som plejer borgeren med demens.

Mennesker med demens vil, som sygdommen skrider frem, i stigende grad udvise adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Samlet bliver symptomerne kaldt for BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia.

Symptomerne kan for eksempel være apati, nedtrykthed, aggressioner, angst og søvnforstyrrelser. Det anslås, at 80 pct. af beboere med en demenssygdom på plejecentre har BPSD. Symptomerne kan medføre en markant forringet livskvalitet for den enkelte og er med til at øge kompleksiteten i pleje og omsorg af mennesker med demens.

Målrettet pleje af mennesker med demens og BSPD

Alle former for adfærd hos personer med demens, som falder under BPSD, kan betragtes som symptomer på uopfyldte basale behov, fysisk eller psykisk mistrivsel, reaktioner på uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne eller i tilrettelæggelsen af de plejefaglige indsatser. Det er derfor ofte muligt at finde frem til de bagvedliggende årsager til adfærden, og på denne måde finde løsninger, som kan minimere mistrivslen.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med fem kommuner afprøvet en model til målrettet pleje af mennesker med demens og BPSD. Evalueringen viser, at de adfærdsmæssige og psykiske symptomer blev reduceret markant hos de deltagende beboere. Medarbejderne oplevede, at deres faglige kvalifikationer blev styrket, ligesom den interne videndeling blev øget.

Læs udgivelsen “BPSD-modellen - metode til målrettet arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens” 

Læs mere om symptomer på demens (Nationalt Videnscenter for Demens)

Opdateret 31 AUG 2022