xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket rehabiliteringsindsats

Sundhedsstyrelsen igangsatte i 2017 et pilotprojekt, som har til formål at finde modeller for et styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommuner. Målet er at styrke den samlede rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose.

Projektet har bl.a. formål at udvikle en eller flere modeller for:

  • Øget kontakt/samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommuner i forbindelse med udskrivning
  • Initiativer der sætter fokus på, at kommunen får kendskab til borgere med sklerose tidligere i sygdomsforløbet
  • Initiativer, der understøtter kompetenceudvikling af kommunalt personale, der bidrager til den hverdagsrehabiliterende indsats eller træning af borgere med sklerose

I projektet er der indgået samarbejdskontrakter med Kalundborg, Morsø og Vejen kommuner. Projektet afsluttes ved udgangen af 2019.

Læs mere om puljen:

Styrket  rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose

Opdateret 18 OKT 2019