xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aktindsigt og klagemuligheder

Du har ret til at få aktindsigt i din egen journal, og du kan klage over dit behandlingsforløb eller over en konkret sundhedsperson.

Hvornår kan jeg søge aktindsigt?

Du har ret til at få aktindsigt i din egen journal. Du skal blot bede om dette i afdelingen eller klinikken mv., hvor du bliver eller er blevet behandlet. Du skal som udgangspunkt modtage det ønskede materiale inden syv arbejdsdage. 

Hvis du som forældremyndighedsindehaver beder om aktindsigt i mindreåriges journaler, kan der dog være visse begrænsninger. Det kan være, at der i den mindreåriges journal er registreret fortrolige oplysninger (personfølsomme), som barnet har givet, om både barnets egne forhold (som fx prævention, abort m.v.), familiære forhold eller forhold til andre personer – oplysninger som er en nødvendig del af et beslutningsgrundlag for at kunne iværksætte de rigtige foranstaltninger.

Efter reglerne om aktindsigt vil forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt også have ret til aktindsigt i sådanne oplysninger, men sundhedspersonen skal i hvert konkret tilfælde overveje, om der er afgørende hensyn til barnets eller andres interesser, der taler imod, at forældremyndighedsindehaverne skal have aktindsigt i journalen eller i dele af journalen.

Efter en konkret vurdering vil det være muligt at undlade at udlevere visse akter eller oplysninger, hvis aktindsigt heri vil kunne skade forholdet mellem barnet og forældremyndighedsindehaverne. Hvis barnet modsætter sig aktindsigt, skal sundhedspersonen tage stilling til, om forældremyndighedsindehavernes aktindsigt kan begrænses.

Hvis du er patient i Region Hovedstaden eller Region Sjælland kan du også tilgå Min Sundhedsplatform med MitID, og selv følge med i din journal. Alle patienter kan se deres journal fra de offentlige hospitaler i Danmark på sundhed.dk, under forudsætning af, at de har MitID.

 

Hvad er mine klage- og erstatningsmuligheder?

Hvis du vil klage over dit behandlingsforløb eller over en konkret sundhedsperson, skal klagen sendes til Styrelsen for Patientklager:

Klag over en behandling

Vær opmærksom på forældelsesfristerne, inden du klager:

2-års-frist

Du skal indsende din klage, inden der er gået to år, efter at du er blevet eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over, jf. klage- og erstatningsloven § 3a.

Det betyder, at sagen risikerer at være forældet, hvis du for eksempel har fået tilbudt en behandling i 2015, som du allerede på undersøgelsestidspunktet mente var mangelfuld, men ikke har klaget over inden for to år.

5-års-frist

Klagen skal derudover indsendes til Styrelsen for Patientklager senest fem år efter den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, jf. klage- og erstatningsloven § 3a.

Det betyder, at sagen altid er forældet, hvis der er gået mere end fem år fra den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager.

Hvis du har fået en skade efter sygdomsbehandling, undersøgelse eller sundhedsfaglig pleje, kan du anmelde denne skade til Patienterstatningen.

Opdateret 31 MAJ 2023