xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vidensafdækning vedrørende tilbud i den regionale psykiatri

Som en del af den politiske aftale om en bedre psykiatri i 2022, blev der afsat midler til en afdækning af anvendelsen og erfaringerne med målgruppespecifikke indsatser i den regionale psykiatri.

Den politiske aftale om en bedre psykiatri i 2022

Afdækningen rummer dels en afdækning af anvendelsen af udgående tværfaglige ambulante teams og dels af målgruppespecifikke sengepladser, i den regionale psykiatri. Derudover er der foretaget en litteratursøgning, som danner grundlag for en beskrivelse af evidensen for de specifikke indsatser.

Et udgående tværfagligt team defineres her som et regionalt forankret ambulant behandlingstilbud, som kan finde sted enten helt eller delvist i patientens hjem eller på en lokation tæt på borgerens bopæl.

Læs vidensafdækningen af udgående tværfaglige teams her:

Afdækning af udgående tværfaglige teams i den regionale psykiatri

En målgruppespecifik sengeplads defineres som en døgnsengeplads målrettet til en specifik og afgrænset patientgruppe. Der er i afdækningen af de målgruppespecifikke sengepladser et særligt fokus en evaluering af anvendelsen af intensive sengepladser.

Læs vidensafdækning af målgruppespecifikke sengepladser her:

Afdækning af målgruppespecifikke sengepladser i den regionale psykiatri


Opdateret 18 JUN 2024