xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aftørringsprøver (alfa og beta)

Aftørringsprøver

Vi tilbyder måling af aftørringsprøver i form af vatpinde, for indhold af total aktivitet af alfa- og beta-emittere. 

Aftørringsprøver udtages typisk som kontrol for overfladekontaminering. Metoden kan dog også anvendes som indikator for indånding af radioaktivt stof (prøvetagning i næsehulen, ”nasal swabs”). Måling udføres ved væske-scintillation på udstyr, der selektivt kan registrere alfa- og beta-stråling. 

Aktivitetsindhold rapporteres i Bq med tilhørende usikkerhed baseret på anslået måleeffektivitet samt detektionsgrænse (ISO/IEC 11929:2019). For udvalgte beta-emittere kan påvisning af et specifikt radionuklid sandsynliggøres ved sammenligning af opmålte spektre (H-3, C-14 og I-125). 

Laboratoriet deltager i laboratorie-sammenligning for total alfa-aktivitet i ”nasal swabs” (PROCORAD).  

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger på aftørringsprøver eller vil vide mere. 

 
Opdateret 14 MAR 2024