xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

WHOs vurdering

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer risikoen ved at udsætte mennesker for stråling fra radio- og mikrobølger til at være i kategorien 2B: Muligvis kræftfremkaldende.

Kategoriseringen blev foretaget af WHOs internationale agentur for kræftforsknings IARC i 2011.

”Muligvis kræftfremkaldende” betyder, at man ikke med sikkerhed kan udelukke, at der kan være en sammenhæng mellem udsættelse for radio- og mikrobølger og udvikling af kræft. Denne vurdering er generel for alle former for radio- og mikrobølger og alle kræftformer. Baggrunden for kategoriseringen i 2B begrænser sig dog til mobiltelefoni og bestemte typer hjernekræft.

Baggrunden for kategoriseringen var, at et internationalt ekspertpanel bestående af 30 forskere gennemgik og vurderede den hidtidige forskning på området. Her fandt et flertal, at to videnskabelige undersøgelser viste tilstrækkelig sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og forekomsten af særlige typer hjernekræft. Dette gjaldt for brug af mobiltelefoner til samtale i mere end 30 minutter om dagen i mere end 10 år. Denne sammenhæng kunne dog ikke findes i andre studier. Flertallet vurderede derfor, at der er en mulig sammenhæng mellem radio- og mikrobølger og kræft.

 

Læs anbefalinger om mobilbrug

Baggrundsrapport for IARCs kategorisering

Opdateret 15 MAR 2024