xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Varmt vejr

Varmt vejr kan medføre ubehag, dehydrering og i værste fald hedeslag.

Hedeslag

Hedeslag kan komme langsomt. For nogle kan det være svært at opdage i tide, at man er ved at nå en kritisk overophedning. Et hedeslag er karakteriseret ved følgende symptomer, som ikke alle behøver være til stede på samme tid:

 • Ekstremt høj kropstemperatur – ved kropstemperatur over 41°C er situationen alvorlig
 • Tiltagende utilpashed, mathed, hovedpine og svimmelhed
 • Påfaldende opførsel, f.eks. angst, dårlig kontaktbarhed, forvirring
 • Besvimelse, bevidstløshed og kramper
 • Rød, varm og tør hud, dvs. nedsat eller ingen svedproduktion
 • Hurtig puls
 • Nedsat urinproduktion af tiltagende mørk gullig farve, dvs. tegn på væske eller saltmangel

Hvis du har mistanke om, at en person har hedeslag, så ring 112.

Førstehjælp, mens man venter på hjælp:

 • Kontroller, at personen er ved bevidsthed og trækker vejret
 • Personen skal afkøles, fx ved at anbringe personen i skygge eller i kølige omgivelser
 • Hvis personen er ved bevidsthed, skal han eller hun have noget at drikke. Gerne saltholdige drikke.

Forebyggelse af hedeslag

 • Den bedste forebyggelse mod hedeslag er at beskytte sig mod solen ved at opholde sig i skyggen eller bære en hat og lyst, løstsiddende tøj, hvis man skal ud.
 • Man skal også huske at drikke rigeligt med vand, også selvom man ikke føler tørst.
 • Hvis man sveder meget, er det en god ide at drikke eller spise noget saltholdigt.
 • Ved meget høje temperaturer kan det være en god idé at holde sig indendørs på et sted med luftafkøling eller aircondition.

Særlige risikogrupper

Ældre

I takt med alderen mindskes kroppens mulighed for at svede og dermed sænke kroppens temperatur naturligt. Kroppen er ikke altid i stand til at opfatte og reagere på temperaturstigninger, samtidig med at man ikke så let føler tørst. Som ældre har du derfor en øget risiko for hedeslag og bør følge rådene ovenfor nøje.

Spædbørn og småbørn

Spædbørn og småbørn skal tilbydes rigeligt at drikke - også selvom de ikke beder om det. Børn, der udelukkende ammes, kan lægges til brystet oftere. Hold øje med, at der er våde bleer som forventet – tilbyd ekstra væske/amning, hvis bleerne ikke er våde ved bleskift.

Efterlad aldrig børn i en parkeret bil.

Spædbørn tåler ikke stærk varme, og barnevognen skal stå i skygge, når barnet sover ude. Vær opmærksom på, at der er skygge i hele søvnperioden og kig jævnligt til barnet. Dæk ikke åbningen ved kalechen til med en stofble eller andet, da temperaturen kan blive livstruende høj inde i barnevognen. Aflukning hindrer også luftcirkulation. Brug evt. et insektnet for at beskytte mod insektbid, men vær også her opmærksom på temperaturen inde i barnevognen, hvis vognen står stille i lang tid.

Lad barnet lege i skyggen af et træ eller en parasol, det beskytter også mod solens stråler.

Personer med overvægt

Personer med overvægt har en tendens til at holde mere på kropsvarmen end personer med normalvægt, og har derfor en øget risiko for at få hedeslag, og bør følge rådene nøje.

Træning og hårdt fysisk arbejde

Når man træner og sveder mere, bliver væsketabet stort, og der bliver større risiko for dehydrering. Træn så vidt muligt ikke midt på dagen, hvor det er varmest, og sørg for at drikke rigeligt.

Hvis man arbejder hårdt fysisk i varmen uden mulighed for at søge skygge og kølighed, er det vigtigt, at arbejdspladsen har regler og retningslinjer for, hvordan man tilpasser sin påklædning og væskeindtag, og at medarbejderne får et passende antal pauser, så risikoen for hedeslag bliver mindst mulig.

Alkohol

Alkohol er vanddrivende, og det betyder, at risikoen for hedeslag øges, hvis du drikker alkohol. Alkohol virker desuden bedøvende, og det øger risikoen for, at du ikke mærker de første symptomer på hedeslag.

Medicin og kroniske smerter

Nogle kroniske sygdomme giver nedsat evne til at svede og dermed nedsat evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Det gælder også nogle typer af medicin.

Nogle kroniske sygdomme og nogle typer af medicin kan også give ringere følsomhed for tørst. Det betyder, at man kan blive alt for varm uden advarsel.

Sørg for at få rigeligt at drikke, også selvom du ikke føler tørst.

Husk at beskytte din medicin mod sol og varme. Generelt skal medicin opbevares under 25 grader.

Opdateret 28 JUN 2024