xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Kommunerne skal inden udgangen af 2025 etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddet er forankret i Sundhedsloven.

Følgende principper gælder for tilbuddet:

  • Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.

  • Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.

  • Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.

  • Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.

  • Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

I andet halvår af 2024 igangsættes arbejde med vejledning om tilbuddet.


Opdateret 18 JUN 2024