xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspektorbesøg

Sundhedsstyrelsens Inspektorordning koordinerer årligt en række inspektorbesøg.

Hospitalsafdelinger og -institutter, der tilbyder videreuddannelse til læger eller tandlæger, planlægges at få besøg hvert 4. år. Hvis uddannelsen har brug for forbedringer, prioriteres det at afdelingen får besøg oftere. Hensigten med inspektorordningen er kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

Forud for besøget skal afdelingen udfylde en selvevalueringsrapport. Ved selve besøget deltager mindst to inspektorer, som gennemfører interviews med relevante faggrupper. Inspektorerne analyserer afdelingens uddannelsesmæssige forhold og i samarbejde med afdelingen tages stilling til fremtidige indsatsområder. Herefter udarbejdes en rapport med en vurdering af afdelingen og forslag til indsatsområder. 

Læs inspektorrapporter

Nedenfor finder du materiale, der er relevant i forbindelse med inspektorbesøget.

Tjenesterejser

Hotel bookes via vores rejseagent Carlson på 3363 7777. Ring for at lade dem håndtere bestilling af overnatning, transport, betaling m.m. Hotellet skal være på SKI aftalen.

Se oversigt over hoteller

Udlæg for hotelophold kan refunderes ved efterfølgende at udfylde Sundhedsstyrelsens afregningsblanket og indsende den, inklusive dokumentation i form af originalkvittering for afholdte udgifter.

NB: Al forplejning (mad og drikke, samt beløb) skal være udspecificeret på regningen fra hotellet. 

Rejsevejledning 2023

Rejseafregning for juniorinspektorer og inspektorer

Inspektorkurser

Det lægefaglige selskab indstiller inspektorer  til Sundhedsstyrelsen, hvorefter vedkommende vil blive inviteret til et inspektorkursus. Kurset omfatter en indgående indføring i inspektorrollen, interviewteknik m.v. og praktiske forhold omkring inspektorbesøg, rapportskrivning m.m.

Næste inspektorkurser er:

  • 21. - 22. november 2023 (fuldt booket)
  • 12. - 13. juni 2024 (fuldt booket)
  • 13. - 14. november 2024 

Inhabilitet

For at sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved hverken konklusioner eller læringsværdi af inspektorrapporterne og for at bibeholde tilliden til og samarbejdet omkring ordningen er det vigtigt, at inspektorerne fremstår og opfattes som uvildige og habile.

Hvornår er der tale om inhabilitet ved et inspektorbesøg?

Det er svært at definere præcis, hvornår der ved et inspektorbesøg opstår inhabilitet, men overordnet set er det i situationer, hvor inspektoren ikke kan bevare sin objektivitet og dermed ikke kan bibeholde en objektiv saglig holdning/ ikke kan træffe en objektiv saglig beslutning.

Forhold, der kan medføre inhabilitet er for eksempel:

  • At man er i nær familie
  • At man har/har haft en personlig uoverensstemmelse
  • At man har en særlig personlig eller økonomisk interesse

Det, at man er tidligere kollega eller bekendt fra studietiden vil normalt ikke medføre, at man er inhabil.

Hvad gør jeg, hvis jeg som inspektor/uddannelsessted er i tvivl, om der kan være tale om inhabilitet?

Idet det kan være svært at vurdere, om der er tale om inhabilitet, skal både inspektorer og uddannelsessteder ved tvivl kontakte sekretariatet for inspektorordningen, således at Sundhedsstyrelsen kan vurdere, om der i den konkrete sag er tale om inhabilitet og inspektoren dermed skal udskiftes.

 
Opdateret 24 AUG 2023