xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Alliancen til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens har til formål at understøtte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og en fælles indsats for at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens for at understøtte målsætningen i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Alliancen har til opgave at:

  • Drøfte årsager til den manglende reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin samt drøfte mulige veje til et styrket og fornyet fokus på området.
  • Drøfte, fastsætte og følge op på målsætninger for alliancens arbejde samt nationale og lokale indsatser med at nedsætte forbruget af antipsykotika – herunder de initiativer, som flere af aktørerne har forpligtet sig på at følge op på med den nationale demenshandlingsplan 2025.
  • Sikre vidensdeling om virksomme indsatser, der understøtter en styrket indsats på området.
  • Rådgive Sundhedsstyrelsen om udfordringer, behov og indsatser ift. nedsættelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.
  • Rådgive om udvikling ift. at øge viden og styrke samarbejdet mellem ældreplejen og almen praksis og andre relevante parter, fx ældrepsykiatri og sygehus.
  • Igangsætte og støtte indsatser hvor relevant ift. fx oplysning, udbredelse af nationale eller lokale kampagner, videndeling, kompetenceudvikling målrettet forskellige faggrupper mv.
  • Være ambassadører ift. at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i Danmark.

Alliancen er en del af Aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023 – 2026. Alliancen nedsættes i regi af Sundhedsstyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen.

Læs kommissoriet for den nationale alliance.

 

Opdateret 14 JUN 2023