xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­plejersker som vaccinations­ambassadører

Sundhedsplejersken følger børn fra fødsel til udskoling og spiller derfor en væsentlig rolle i fortælle forældre om børnevaccinationsprogrammet, derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et projekt, hvor Sundhedsplejersker klædes på til at være vaccinationsambassadører.

Projektet består af forskellige materialer, som Sundhedsplejersken kan bruge i mødet med forældrene og en uddannelsesdag til sundhedsplejerskerne.

Materialer

Postkort til forældre

Plakater

3 informationsfilm til fx brug på Aula eller venteværelser

Håndbog til Sundhedsplejersken

Skabelon til power point præsentation til videreformidling

Bestil trykt materiale hos Rosendahls

Uddannelsesdag

Sundhedsstyrelsen afholdt i 2021, 2022 og 2023 en række uddannelsesdage for Sundhedsplejersker, hvor der var fokus på sundhedsplejerskens nye rolle i børnevaccinationsprogrammet, herunder sundhedsplejerskens opkvalificering til at rådgive om vaccination og brugen af Det Danske Vaccinationsregister.

Målsætninger for efteruddannelsen:

 • Klæde sundhedsplejersken på til at være vaccinationsambassadør
 • Sundhedsplejersken kan selvstændigt bruge Det Danske Vaccinationsregister
 • Sundhedsplejersken kan besvare hyppigt stillede spørgsmål omkring vaccination
 • Skabe en grundforståelse for børnevaccinationsprogrammet
 • Træne sundhedsplejersken i hvordan man kommunikerer optimalt med forældre omkring vaccination
  • Den gode samtale om vaccination, herunder hvordan man håndterer kritiske forældre, samt formidling til ældre elever, hvor forældre ikke nødvendigvis er til stede
 • Skabe viden omkring ”vaccination til tiden”
 • Klæde sundhedsplejersken på til at kunne videreuddanne kollegaer i egen kommune
 • Skabe større viden om de vaccineinitiativer der er tilbydes
 • Skabe viden om hvordan kan man bidrage til at der sættes fokus på vaccination i lokalområderne

Hensigten er, at de deltagende sundhedsplejersker videreunderviser kollegaer i egen kommune.  

Baggrund

Sundhedsplejersken er tæt på forældre i barnets første levetid, og kan rådgive, svare på spørgsmål og indgå i dialog omkring vaccination med forældrene. Ligeledes vil sundhedsplejersken kunne bidrage med information andre steder end i hjemmet, da hun også møder forældrene i fx mødregrupper, ved konsultationer på skolen m.v.

Sundhedsplejersken har en unik mulighed for efterfølgende motivation og opfølgning på børnevaccinationsprogrammet for forældre og det enkelte barn, og kan på den måde fungere som en ”vaccinationsambassadør”.

Projektet udspringer af aftale om vaccinationspakken, ”En endnu stærkere informationsindsats – de mange skal beskytte de få”, som blev vedtaget som led i finanslovsaftalen 2019. Projektet med sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører påbegyndes i 2019 og løber frem til og med 2023.

Opdateret 24 APR 2024