xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbskoordination

Som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient i 2012-2015, blev en stor del af den økonomiske ramme prioriteret på initiativet vedrørende ’Fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter’. Formålet var at sikre et sammenhængende og trygt forløb på tværs af primær og sekundær sektor, og i forbindelse med initiativet, blev der etableret projektorganisationer for fælles tværsektoriel forløbskoordination i hver region.

Indsatsen er løbende blevet evalueret af KORA (nu VIVE) for Sundhedsstyrelsen, med henblik på at integrere evalueringens resultater i indsatsen. Formålet med undersøgelsen var, at skabe en systematisk viden der kunne kvalificere kommunernes videre arbejde med forløbskoordination mellem hospital og kommune. Evalueringen bestod blandt andet af interview med udvalgte personer fra projektorganisationerne, spørgeskemaundersøgelse med fagpersoner der arbejder med særligt svækkede ældre i kommuner og regioner, samt gennemgang og analyse af fire kommuners erfaringer med at arbejde med såkaldt fremskudt visitation i samarbejde med deres tilhørende hospitaler. 
Ved fremskudt visitation rykker kommunale medarbejdere ind på hospitalet for sammen med sygehuspersonalet at koordinere udskrivningen og det videre forløb, mens den ældre stadig er indlagt. Denne indsats ser ud til at kunne forebygge genindlæggelser og kan tilrettelægges sådan, at den som minimum er omkostningsneutral for kommunen.

Evaluering af indsats for forløbskoordination

På baggrund af evalueringen, og med henblik på at kvalificere indsatsområdet ’En indsats der hænger mere sammen’ i handlingsplanen for den ældre medicinske patient for 2016-2019, har Sundhedsstyrelsen vurderet evalueringen og, på baggrund heraf, opstillet en række anbefalinger for den fremtidige fælles forløbskoordination mellem sygehuse og deres kommunale optageområde.

Anbefalingerne for forløbskoordination

Opdateret 28 JUN 2021