xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse for læger (KBU) udenfor Danmark

Det er muligt indenfor KBU at søge forløb i Grønland eller på Færøerne. Hvis du ønsker at gennemføre uddannelsen i EU eller tredjelande, gælder der særlige regler. 

Her kan du læse om rammerne for KBU udenfor Danmark.

Grønland og Færøerne

Læger der har tilmeldt sig KBU, har mulighed for at søge KBU i Grønland.

Ansøgning sendes til Rådet for Yngre lægers videreuddannelse i Grønland. Ansøgerne med grønlandsk baggrund har fortrinsret.

Har du lavet en aftale om at tage din KBU i Grønland, skal du kontakte Videreuddannelsesregion Syd med henblik på flytning af dit forløb.

Hvis du ønsker KBU på Færøerne skal du vælge et forløb på Færøerne på basislaege.dk.

Landssygehuset på Færøerne, opslår på Sundhedsjobs.dk, nogle særlige KBU-stillinger forbeholdt ansøgere blandt andet med færøsk baggrund.

Norden/EU og tredjelande

Du skal undersøge om der i det pågældende land findes en formel uddannelse (turnus) svarende til den danske kliniske basisuddannelse. Vælger du at tage en turnus, hvor denne er etableret i et andet land f.eks. i Sverige skal du gennemføre og få godkendt hele turnus, også selvom uddannelseslængde og indhold adskiller sig fra den danske kliniske basisuddannelse.

Hvis du vælger ansættelse i udlandet, hvor der ikke er formel turnusuddannelse og derefter vil søge om at få dansk tilladelse til selvstændigt virke, bør du få vurderet den udenlandske ansættelse af Styrelsen for Patientsikkerhed inden du tiltræder stillingen. På den måde har du en vis sikkerhed for, at den gennemførte ansættelse efter ansøgning kan give dig tilladelse til selvstændigt virke.

Har du tilmeldt dig den kliniske basisuddannelse (KBU) og derefter melder fra fordi du ønsker at tage uddannelsen i udlandet, vil du ikke kunne indgå i KBU igen.

Kontakt

Færøerne

Videreuddannelsesregion Øst

Telefon: 38 66 99 30

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

 

Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Postboks 1001,

3900 Nuuk

E-mail: personale@peqqik.gl

 

Videreuddannelsesregion Syd

Telefon: 7663 1457

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

 

Norden/EU & tredjelande

Styrelsen for Patientsikkerhed

E-mail: stps@stps.dk 

Opdateret 02 MAJ 2019