xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivning og behandling ved alkoholproblemer

Det er kommunerne, der har ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Hvis du har brug for råd og hjælp omkring dit alkoholforbrug, eller er bekymret for en pårørendes alkoholforbrug, skal du kontakte din kommune.

Sundhedsstyrelsen yder rådgivning til kommunerne med fokus på blandt andet opsporing af alkoholproblemer og kvalitet i alkoholbehandlingen.

 

Ring, skriv eller chat med Alkolinjen

Få anonym og gratis rådgivning. Rådgivningen er for dig, der drikker for meget, og dig, der er pårørende til en der drikker. Alkolinjen er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

 

Alkolinjen


Rådgivning og behandling ved alkoholproblemer i familien

Alle forældre vil det bedste for deres børn, men det er ikke altid muligt at leve op til de gode hensigter. Hvis du har et problem med alkohol, påvirker det også dine børn og din partner.

Hvis du drikker så meget, at du har svært ved at være sammen med din familie og løse de daglige opgaver i hjemmet, og hvis du kan mærke, at dit drikkeri påvirker de følelsesmæssige bånd mellem dig, dine børn og din partner – så har du og din familie brug for hjælp.

Børn reagerer meget forskelligt på et alkoholproblem i familien. Men man ved i dag, at et for stort forbrug af alkohol belaster børnene. Nogle børn ser velfungerende ud, selvom de har det svært. Andre børn viser det.

Børnene kan reagere med et eller flere af følgende signaler: 

 • har søvnproblemer eller mareridt
 • har svært ved at koncentrere sig
 • kommer måske let i konflikt med andre
 • har ikke lyst til at invitere kammerater med hjem
 • taler ikke med andre om deres problemer
 • isolerer sig
 • oplever angst
 • føler sig ensomme
 • påtager sig en forældrerolle
 • har ondt i hovedet eller i maven
 • er plaget af skyld eller skamfølelser

Fra undersøgelser ved man, at selv helt små børn registrerer, at der er noget galt. Også når forældrene forsøger at lade som om, alt er normalt og for eksempel ikke drikker, når børnene er til stede. Børn mærker forældres stemningsændringer selv efter indtagelse af få genstande og vil også kunne registrere, hvis en forælder er uoplagt og træt efter et alkoholindtag, der har været for stort.

Børn bliver belastede, hvis dele af virkeligheden (som for eksempel et alkoholproblem) holdes skjult. De kan få problemer med at stole på egne oplevelser, og det kan påvirke selvværdet negativt. Børnene prøver ofte at skjule problemerne. Derfor skal familier med alkoholproblemer have hjælp til at bryde tabuet.

Hvad kan du gøre?

Det er vigtigt, at dit barn får hjælp til at tale om sine egne og familiens problemer, men børn kan bedst tage imod støtte, når de ved, at de voksne får hjælp.

Derfor er det bedste du kan gøre, at:

 • søge alkoholbehandling og efterfølgende
 • tale med børnene om alkoholproblemet 
 • anerkende, at børnene højst sandsynligt har haft det svært med dit forbrug
 • sørge for at børnene får at vide, at det ikke er deres skyld eller ansvar

Hjælp til forældre, der drikker for meget

Folder: Når forældre drikker for meget

Ring, skriv eller chat med Alkolinjen

Opdateret 27 FEB 2024