xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Arbejdsgruppe 0-2 år: småbørns skærmbrug

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som skal undersøge småbørns skærmbrug og mulige trivsels- og udviklingskonsekvenser og på den baggrund vurdere, om der er brug for skærpede anbefalinger om skærmbrug for 0-2 årige.

I forbindelse med den øgede opmærksomhed på skærms mulige sundhedsmæssige konsekvenser for børn og unge, og særligt i lyset af de vigtige definerende tidlige år i livet, har Sundhedsstyrelsen valgt at undersøge, om anbefalingerne for de helt små børn (0-2 år) evt. skal skærpes yderligere i forhold til de eksisterende anbefalinger.

Der er i den forbindelse nedsat en ekspertgruppe med viden om små børns udvikling og behov, og med fokus på nogle af de mulige sundhedsmæssige konsekvenser som skærmbrug tidligt i livet kan have. Gruppen er sammensat til at afdække mulige konsekvenser i forhold til udvikling af sprog, udvikling af synet, den motoriske udvikling og den sociale udvikling. Ekspertgruppens viden og drøftelserne vil indgå i en vurdering af mulige skærpede anbefalinger, som forventes offentliggjort i sidste halvår af 2023.

Arbejdsgruppens medlemmer

  • Albert Gjedde, professor emeritus, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet
  • Cathrine Lawaetz Vimmelmann, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Dorthe Bleses, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Lingvistik, Aarhus Universitet
  • Line Kessel, overlæge og klinisk forskningslektor i Oftalmologi, Region Hovedstaden
  • Mette Væver, professor, leder af Institut for Tidlig Indsats og Familieforskning, Københavns Universitet
  • Signe Boe Rayce, seniorforsker, Folkesundhedsvidenskab, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Trine Flensborg-Madsen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Habilitetserklæringer

Opdateret 15 JAN 2024